Sprawdź
Strona główna Leroy Merlin

Služby

Zboží dostupné v prodejnách Leroy Merlin doplňuje kompletní sortiment doplňkových služeb. Díky tomu se Vám povede rychle přizpůsobit u nás zakoupené zboží svým potřebám a použít je ve vlastní domácnosti.

Finanční služby

 • Bezpečný dům a domácnost

  Služby
  Finanční služby
  Bezpečný dům a domácnost

  Pojištění tvého domu
  "Bezpečný dům a domácnost"

   

  Opatruj svůj majetek s programem pojištění „Bezpečný dům a domácnost“, který nabízí:

  • pojištění domu
  • pojištění domácích spotřebičů
  • pojištění občanské odpovědnosti

  Vyber si pojistky, které tě zajímají, a spi klidně!

   

  Výhody plynoucí z uzavření pojištění:

  Bezpečnost domu
  Pojištění chrání rodinný dům nebo byt a zaručuje:

  • náhradu škody v případě zničení např. požárem nebo povodní
  • vrácení výloh např. za záchrannou akci nebo demontáž

   

  Bezpečnost domácích spotřebičů a pomoc na zavolání
  Pojistka zabezpečuje domácí spotřebiče proti nepředvídatelným událostem jako je např. krádež s vloupáním, loupež, požár, exploze.
  K tomuto pojištění bezplatně dodáme „Home Assistance“ neboli balíček služeb, který v případě potřeby zajišťuje mj. lékařskou pomoc, zásah zámečníka nebo opravu domácích spotřebičů.

   

  Bezpečnost odpovědnosti za škodu
  Pojištění občanské odpovědnosti zajišťuje finanční pomoc v případě způsobení škody třetí osobě, např. vytopení sousedova bytu z důvodu závady hydrauliky.

   

  Atraktivní slevy
  10% sleva na pojistném při platbě kreditovou kartou Leroy Merlin.

   

  Přijď do úvěrového centra, dověz se více a zkontroluj výši svého pojistného nebo se dověz více na http://www.oney.com.pl/pl/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania/szczegoly-11

   

   

 • Hotovostní půjčka

  Služby
  Finanční služby
  Hotovostní půjčka

   S naší hotovostní půjčkou naberou tvoje plány reálných rozměrů. U nás je přístup k dodatkovým penězům pohodlný a levný.

  Za každých půjčených 1000 zł zaplatíš pouze 12 zł měsíčně!

   

  Výhody naší nabídky

   

  ·    S naší hotovostní půjčkou naberou tvoje plány reálných rozměrů. U nás je přístup k dodatkovým penězům pohodlný a levný.

  Za každých půjčených 1000 zł zaplatíš pouze 12 zł měsíčně!

   

   

   

  Výhody naší nabídky

   

  • pohodlí – minimum formálnosti
  • libovolný cíl – sám se rozhodneš, na co věnuješ získanou hotovost
  • minimální částka půjčky je 500 zł – možnost realizace drobných výdajů
  • maximální částka půjčky – 50 000 zł – jestli plánuješ větší investici
  • období půjčky do 72 měsíčních splátek – přizpůsobíš svým možnostem
  • stálé zúročení po celou dobu půjčky – zaručujeme jasná a srozumitelná pravidla od samého počátku
  •  možnost spojení svých a manželových příjmů – šance na vyšší hodnotu půjčky

   

  Požadované dokumenty

   

  Zveme Vás do úvěrového centra s:

   

  • občanským průkazem
  • dokumenty potvrzujícími stálý příjem

   

  Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

   

  •  pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

   

  Důchodci:

   

  • originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

  Invalidní důchodce:

   

  • originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

   

  Osoby provozující živnost:

   

  • potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

   

  A také z níže uvedeného:

   

  • potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)
  •   daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):
   o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci
   o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty
  • výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)
  • statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem
  • statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem
  • účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

  Také:

  • potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

  A také:

  • potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

   

  • platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

   

  Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

   

  • informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.

   

  Požadované dokumenty

   

  Zveme Vás do úvěrového centra s:

   

  ·         občanským průkazem

  ·         dokumenty potvrzujícími stálý příjem

   

  Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

   

  ·         pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

   

  Důchodci:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

  Invalidní důchodce:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

   

  Osoby provozující živnost:

   

  ·         potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

   

  A také z níže uvedeného:

   

  ·         potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)

  ·         daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):

  o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci

  o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty

  ·         výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)

  ·         statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

   

  Také:

   

  ·         potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  A také:

   

  ·         potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

   

  ·         platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

   

  Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

   

  ·         informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.

 • Kreditní karta Leroy Merlin

  Služby
  Finanční služby
  Kreditní karta Leroy Merlin

  Kreditní karta Leroy Merlin je novodobý a bezpečný finanční produkt, který Ti zajistí dodatečné peněžní prostředky v libovolnou chvíli. Dokonce i na neplánovaná vydání!

   

   

  Výhody naší nabídky

   

  S kreditní kartou Leroy Merlin:

   

  ·         nakupuješ po celém světě – karta je přijímána v milionech obchodů po celém světě

  ·         ušetříš díky 0% úvěru do 54 dní – můžeš splatit celou výši dluhu bez jakýchkoli poplatků

  ·         vybíráš hotovost z bankomatů – můžeš vybrat hotovost ze všech bankomatů označených logem VISA

  ·         nakupuješ bezpečně – transakce potvrzuješ pouze tobě známým čtyřmístným PIN kódem

  ·         bezplatně obdržíš výpis operací – společně s ním i informace o aktuálních výhodných nabídkách v Leroy Merlin

  ·         splácíš bezpečně – kromě pružného placení splátek se můžeš také pojistit proti zadlužení při ztrátě práce, zdraví a života

   

  Požadované dokumenty

   

  Zveme Vás do úvěrového centra s:

   

  ·         občanským průkazem

  ·         dokumenty potvrzujícími stálý příjem

   

  Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

   

  ·         pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

   

  Důchodci:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

  Invalidní důchodce:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

   

  Osoby provozující živnost:

   

  ·         potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

   

  A také z níže uvedeného:

   

  ·         potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)

  ·         daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):

  o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci

  o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty

  ·         výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)

  ·         statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

   

  Také:

   

  ·         potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  A také:

   

  ·         potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

   

  ·         platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

   

  Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

   

  ·         informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.

   

  Potvrzení o příjmu

 • Nákupy na splátky

  Služby
  Finanční služby
  Nákupy na splátky

   Výhody naší nabídky

   

  • pohodlí – minimum formalit!
  • rychlost – půjčka do 15 minut!
  • možnost – dokonce do 30 000 zł!
  • rozumné splátky – možnost rozložit do 36 splátek!
  • dostupnost – stačí příjem od 380 zł čistého!

   

   

   

  Požadované dokumenty

   

  Zveme Vás do úvěrového centra s:

   

  ·         občanským průkazem

  ·         dokumenty potvrzujícími stálý příjem

   

  Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

   

  ·         pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

   

  Důchodci:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

  Invalidní důchodce:

   

  ·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

   

  Osoby provozující živnost:

   

  ·         potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

   

  A také z níže uvedeného:

   

  ·         potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)

  ·         daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):

  o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci

  o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty

  ·         výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)

  ·         statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem

  ·         účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

   

  Také:

   

  ·         potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  A také:

   

  ·         potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

   

  Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

   

  ·         platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

   

  Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

   

  ·         informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.

Montážní služby

 • Malování interiérů

  Služby
  Montážní služby
  Malování interiérů

  Svěř malování pokojů ve svém domě specialistům. Jen takto získáš jistotu rychle a kvalitně odvedené práce. Na podrobnosti se ptej obchodních zástupců z oddělení barev.

 • Montáž garážových vrat

  Služby
  Montážní služby
  Montáž garážových vrat

  Montážní firmy spolupracující s námi mají nezbytnou kvalifikaci k profesionálním službám na vysoké úrovni. Jestli potřebuješ odborníky k montáži garážových vrat, kontaktuj obchodní zástupce oddělení dřeva.

 • Montáž krbů

  Služby
  Montážní služby
  Montáž krbů

   Výběr krbů je pro mnoho lidí složitým úkolem. Jedni preferují krb s výjimečnými dekorativními vlastnostmi, pro jiné je důležitější praktičnost a účinnost vytápění. V každém případě má koncový efekt velký vliv na montáž. Proto jsme se rozhodli Vám nabídnout profesionální a prověřenou skupinu montující krby zakoupené v našem obchodě

 • Montáž kuchyní

  Služby
  Montážní služby
  Montáž kuchyní

   V našich obchodech najdeš kuchyňské linky různých stylů, zajímavých úprav a nabídky funkčních řešení. Zajišťujeme také profesionální montáž kuchyňských linek a instalování kuchyňských spotřebičů do našich linek.

 • Montáž ohřívačů vody

  Služby
  Montážní služby
  Montáž ohřívačů vody

   Montážní firmy spolupracující s námi mají nezbytnou kvalifikaci k profesionálním službám na vysoké úrovni. Jestli potřebuješ odborníky k montáži ohřívačů vody, kontaktuj obchodní zástupce hydraulického nebo elektrického oddělení.

 • Montáž oken

  Služby
  Montážní služby
  Montáž oken

   Znalost aktuálních trendů a mnohaleté zkušenosti jsou zárukou dobře provedené montáže oken. Komplexní služba se vztahuje na realizaci všech etap: od měření a projektování řešení k upevnění, ucpávání a začišťování.

  Více podrobností hledej u obchodních zástupců.

 • Montáž podlah

  Služby
  Montážní služby
  Montáž podlah

   Jestli potřebuješ firmu, která profesionálně a esteticky provede montáž parket, panelů nebo desek zakoupených v Leroy Merlin, informace najdeš u obchodních zástupců.

 • Montáž sanitárního vybavení

  Služby
  Montážní služby
  Montáž sanitárního vybavení

   Informace o firmách poskytujících služby v oblasti montáže sanitární techniky najdeš v sanitárním oddělení.

 • Montáž schodů

  Služby
  Montážní služby
  Montáž schodů

   Montážní firmy spolupracující s námi mají nezbytnou kvalifikaci k profesionálním službám na vysoké úrovni. Jestli potřebuješ odborníky k montáži schodů, kontaktuj obchodní zástupce oddělení dřeva.

 • Montáž vnějších a vnitřních dveří

  Služby
  Montážní služby
  Montáž vnějších a vnitřních dveří

  Koupením dveří v našem obchodě získáš informace o firmách, které s námi spolupracují, jsou prověřeny a poskytují montážní služby na vysoké úrovni.

 • Montáž zabudovaných skříní

  Služby
  Montážní služby
  Montáž zabudovaných skříní

   Zabudované skříně jsou estetickou a praktickou odpovědí na potřebu Tvé šatny, předsíně, ložnice. Odborníci spolupracující s Leroy Merlin pomohou zařídit dosud nevyužitý prostor v tvých místnostech. Služba se vztahuje na měření v domě klienta, přípravu projektu a montáž. Pro bližší informace k nabídce kontaktuj obchod.

 • Montáž zámků

  Služby
  Montážní služby
  Montáž zámků

   Jakmile s naší pomocí vybereš bezpečný, kvalitní zámek, přenechej jeho montáž kvalifikované firmě. Bližší informace najdeš u našich obchodních zástupců.

 • Pokládání kachliček, terakoty a obkladaček

  Služby
  Montážní služby
  Pokládání kachliček, terakoty a obkladaček

   Montážní firmy spolupracující s námi mají nezbytnou kvalifikaci k profesionálním službám na vysoké úrovni. Jestli potřebuješ odborníky na pokládání kachliček, terakoty a obkladaček, kontaktuj obchodní zástupce oddělení kachliček.

Poprodejní servis

 • Miniservis oddělení zahrad

  Služby
  Poprodejní servis
  Miniservis oddělení zahrad

  Špatně naostřený řetěz pily se spalovacím nebo elektromotorem způsobuje pokles efektivity práce a zvýšení spotřeby paliva. Proto je třeba pamatovat na jeho pravidelné ostření. K dispozici Ti je speciální pracoviště v našem obchodě, kde provádíme rychlé a profesionální ostření!

   

  Náš servis nabízí také vykonání jiných standartních exploatačních prací na zahradnickém vybavení jako je ostření nožů a výměna oleje v sekačkách.

   

   

  Kromě toho všechny obchody Leroy Merlin nabízí profesionální zkracování a povolování řetězu do řetězových pil.

 • Pomoc instruktážními letáky

  Služby
  Poprodejní servis
  Pomoc instruktážními letáky

   Nemusíš být odborníkem, abys správně vykonal některé montážní, dekorativní, a dokonce i stavební práce. Instruktážní letáky Leroy Merlin jsou opravdickou pokladnicí vědění, která umožňuje samostatně realizovat návrhy na dům. Najdeš v nich informace o tom, jaké nářadí bude nezbytné během prací, jaké materiály je nejlepší použít, a také způsob vykonání krok po kroku společně se schématy a nákresy.

  Samostatně vykonanou prací nejen ušetříš čas a peníze, ale také dosáhneš zadostiučinění. Hledej letáky v obchodech a v naší službě zákazníkům na www!

 • Přidělávání klíčů

  Služby
  Poprodejní servis
  Přidělávání klíčů

  V obchodě se nachází místo, kde si můžeš nechat přidělat klíče k mnoha typům zámků. Srdečně zveme.

 • Půjčení klíče k montáži ohřívacích zařízení

  Služby
  Poprodejní servis
  Půjčení klíče k montáži ohřívacích zařízení

   Jestli ses rozhodl sám instalovat nebo vyměnit ohřívací zařízení, nabízíme Ti půjčení klíče k montáži ohřívačů. Popros o pomoc obchodní zástupce z hydraulického oddělení.

 • Půjčení svářeček na trubky z polypropylenu

  Služby
  Poprodejní servis
  Půjčení svářeček na trubky z polypropylenu

   Jestli ses rozhodl na vnitřní instalaci hydrauliky z polypropylenových trubek a chceš ji sám vykonat, nabízíme Ti půjčení svářečky k pájení trubek. Toto zařízení půjčujeme za kauci (kolem 1000 zł) s poplatkem (ok. 20 zł/den). Kontaktuj svůj obchod a zkontroluj dostupnost zařízení v daném dni a přesnou cenu.

 • Půjčení vysavače k čištění koberců

  Služby
  Poprodejní servis
  Půjčení vysavače k čištění koberců

   Jestli Tvé koberce a podlahové krytiny potřebují důkladné čištění, půjčíme Ti k tomu nezbytné zařízení. Jednou z podmínek je nákup koncentrátu vhodného na čištění koberců. Přesná pravidla služby jsou dostupná v obchodech. Tvé koberce a podlahové krytiny čisté jako nikdy! Teď je to možné díky službě Leroy Merlin.

 • Půjčení zařízení na dobu trvání opravy

  Služby
  Poprodejní servis
  Půjčení zařízení na dobu trvání opravy

   V případě reklamace Ti půjčíme náhradní zařízení na dobu trvání opravy. Nezávisle na okolnostech máš jistotu užívání zařízení, které jsi u nás zakoupil bez prostoje. Půjčujeme sekačky, strunové sekačky, elektrické nářadí, domácí vodárny a pumpy, baterie, pily, vrtáky, vrtačky. Nabídka náhradních zařízení se liší obchod od obchodu, rozhodně kontaktuj obchod v Tvém okolí, aby ses ujistil, jaké zařízení je k půjčení a za jakých podmínek.

 • Zapůjčení pásů k pokládání plovoucí podlahy

  Služby
  Poprodejní servis
  Zapůjčení pásů k pokládání plovoucí podlahy

   Jestli ses rozhodl pro koupi lepených plovoucích podlah a rozhodl ses je montovat sám, my Ti tento úkol ulehčíme. Půjčíme Ti pás k pokládání plovoucích podlah. Bližší informace poskytnou zaměstnanci obchodů, které tuto službu nabízí.

 • Záruční servis

  Služby
  Poprodejní servis
  Záruční servis

   Zaměstnanci oddělení obsluhy klienta Ti rádi pomohou v případě technických problémů s produkty zakoupenými v našem obchodě. V případě poruchy zařízení zajišťujeme co možná nejrychlejší prozkoumání reklamace.

Přizpůsobení produktů potřebám

 • Lemování dlažby

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Lemování dlažby

   V našem obchodě si vybereš ze spousty barev a vzorů Tobě odpovídající chodbové dlažby. Na místě zajišťujeme řezání na Tebou určený rozměr a lemování. Rychle, na místě a bez zbytečných potíží. Dalším krokem je krásná úprava Tvých podlah.

   

 • Míchání barev – výběr barvy na přání

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Míchání barev – výběr barvy na přání

  Bohatý výběr barev ze vzorníků firem Dulux, Tikurilla a Dekoral zaručuje, že najdeš odpovídající barvu ve správném odstínu a o náležitých vlastnostech. Na místě můžeš využít odbornou pomoc. Nevybíráme poplatky za pigment a celý proces míchání trvá několik okamžiků.

  Barvy z míchacího zařízení dostupné v našich obchodech:

  •      akrylové (saténový lesk, polo matné, matné), vinylové a latexové odolné vůči smývání a čištění (matné, polo matné, v hlubokém matu), průhledné barvy k dekoraci
  •      barvy k malování fasád, omítky na fasády
  •        emaile na dřevo a kov (emaile alkydové, lesklé, polo matné, emaile akrylové, polo matné)
  •        barvy na malování dřevěných a betonových podlah.
 • Objednávka rolet na míru

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Objednávka rolet na míru

   Rolety sedící ideálně do Tvých oken objednáš v odpovídajícím rozměru v obchodě Leroy Merlin. Na výběr máš z široké škály barev, materiálů (propouštějící světlo nebo zatemňující) a druhů rolet (s vodící lištou nebo bez). Katalogy jsou dostupné v oddělení dekorací.

   

  K objednání rolet je nezbytné uvést odpovídající rozměry okna. Způsob měření se odvíjí od druhu rolet. Bližší informace rádi sdělení zaměstnanci oddělení dekorací.

 • Rámování obrazů a zrcadel

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Rámování obrazů a zrcadel

  Jestli chceš, aby Tvoje obrazy, plakáty, grafiky, fotografie nebo výšivky získaly důstojné orámování, využij naši službu. V našem rámařském butiku je vložíme do rámu, který si na místě vybereš a profesionálně upravíme passpartout. Máš také možnost objednání zrcadla na míru, individuálního a přizpůsobeného stylu místnosti, ve které bude viset.

   

  Na bližší informace se ptej v obchodě.

   

  V našich obchodech najdeš také hotové rámařské produkty.

 • Realizace speciálních objednávek

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Realizace speciálních objednávek

   Jestli jsi mezi několika tisíci produkty v našich obchodech nenašel Tobě odpovídající zboží nebo máš speciální požadavky, budeme se snažit splnit Tvá očekávání. Společně s našimi poradci se pokusíme o realizaci Tvých speciálních objednávek. O bližší informace požádej obchodního zástupce v prodejně.

 • Řezání desek

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Řezání desek

  Přiřezáváme desky různých druhů zakoupené v našem obchodě na pro Tebe vhodný rozměr. Tímto se vyhneš komplikacím a riziku spojenému se samostatným upravováním. Služba se vztahuje na bohatý výběr desek imitujících dřevo.

   

  Více informací v obchodě.

 • Řezání desek a skla

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Řezání desek a skla

  Přiřezáváme desky různých druhů a sklo zakoupené v našem obchodě na pro Tebe vhodný rozměr. Tímto se vyhneš komplikacím a riziku spojenému se samostatným upravováním. Služba se vztahuje na bohatý výběr bílých desek, desek imitujících dřevo a technického skla.

   

  Více informací v obchodě.

 • Šití záclon a závěsů

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Šití záclon a závěsů

   Jakmile si vybereš Tobě odpovídající styl a barvu záclon nebo závěsů, naši odborníci se postarají o zbytek. Nabízíme široký a komplexní balíček služeb spojený s přizpůsobením vybraných záclon a závěsů dle Tvých potřeb. Šijeme jednoduché závěsy a záclony, všíváme zpevňující stuhy, lemujeme a obšíváme krajku, připevňujeme kroužky, všíváme střapce a závaží, šijeme polštářky. Bližší informace rádi sdělí poradci v oddělení dekorací.

 • Výřez otvorů do dřezů

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Výřez otvorů do dřezů

   Nabízíme službu vyřezávání otvorů do dřezů: rychle, odborně a bez zbytečného rizika. Srdečně zveme k využití této služby v oddělení obsluhy zákazníka!

 • Výřez otvorů do kuchyňských desek

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Výřez otvorů do kuchyňských desek

   Jestli chceš vyřezat otvor do zakoupené kuchyňské desky, nezapomeň, že to můžeš udělat na místě v obchodě Leroy Merlin.

 • Výřez otvorů do naložených pantů s klipem

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Výřez otvorů do naložených pantů s klipem

   Nabízíme službu vyřezávání otvorů do naložených pantů s klipem: rychle, odborně a bez zbytečného rizika. Srdečně zveme k využití této služby v oddělení obsluhy zákazníka!

 • Výřez ventilačních otvorů do dveří

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Výřez ventilačních otvorů do dveří

   Nabízíme službu vyřezávání ventilačních otvorů do dveří: rychle, odborně a bez zbytečného rizika. Srdečně zveme k využití této služby v oddělení obsluhy zákazníka!

 • Zkracování řetězů do řetězových pil

  Služby
  Přizpůsobení produktů potřebám
  Zkracování řetězů do řetězových pil

  Naši specialisti mají nezbytnou kvalifikaci k provádění profesionálních služeb na vysoké úrovni. Jestli potřebuješ zkrátit řetěz do řetězových pil, kontaktuj obchodní zástupce z oddělení zahrad.

Usnadnění nakupování

 • Doprava s donáškou

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Doprava s donáškou

   Jestli potřebuješ pomoc s donesením doručeného zboží do domu, můžeš využít naši službu. Cena se odvíjí od váhy nebo výšky doručovaného zboží. Bližší informace v obchodě.

 • Montáž a zprovoznění zařízení

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Montáž a zprovoznění zařízení

   Na místě v obchodě Leroy Merlin Ti pomůžeme smontovat a zprovoznit zakoupené zařízení nebo nářadí. Provedeme to rychle a profesionálně, a díky odborným pokynům nebudeš mít problém se samostatným zahájením provozu produktů.

 • Navrhování koupelny

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Navrhování koupelny

   Opravuješ nebo zařizuješ svou koupelnu? Tak to je služba pro Tebe! Zveme do obchodů Leroy Merlin, ve kterých Ti naši poradci na základě plánu místnosti, tvých preferencí a našich produktů pomohou naprojektovat koupelnu snů, kterou si můžeš prohlédnout díky 3D vizualizaci. Více informací získáš v nejbližším obchodě Leroy Merlin.

 • Navrhování kuchyně

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Navrhování kuchyně

  Jestli plánuješ nákup nábytku a kuchyňského vybavení, to je služba pro Tebe. Obchodní zástupce Ti pomůže naaranžovat kuchyň v Tebou preferovaném stylu, vybrat odpovídající nábytek a příslušenství tak, aby byla funkční a krásná. Bezplatně vytvoříme projekt na zařízení kuchyně, přizpůsobení vybavení a aranže interiéru do jejích rozměrů a vlastností. Dodatečně Ti v období akcí dáme k dispozici bytového architekta.

 • Navržení zavodňování zahrady

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Navržení zavodňování zahrady

   Systémy zavodňující zahrady jsou zárukou systematického dodávání odpovídajícího množství vody a dobrého udržení zelených ploch bez námahy, kterou vyžaduje každodenní zalévání. Naše služba se vztahuje na bezplatné projektování instalace soustavy zavlažovacího systému ve spolupráci s firmou Gardena a stanovení ceny. K provedení projektu je nezbytný nakreslený plán zahrady se zaznačenými budovami a velikostí rostlin.

  Využij naši službu a zajistíme Ti pomoc v realizaci zavlažovacího systému vzhledem k tvojí zahradě a Tvým individuálním potřebám.

 • Objednávky po telefonu

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Objednávky po telefonu

  Došly Vám dříve zakoupené produkty? Chcete objednat konkretní zboží z našeho letáku?

  Teď máte možnost objednávat po telefonu!

   

  K realizaci Vaší objednávky nebude nutná návštěva prodejny – zboží bude dodáno ve vhodném termínu na Vámi zvolenou adresu. Svůj nákup – včetně nákladů na dopravu podle aktuálního ceníku – můžete zaplatit u řidiče, který Vám zboží doveze, a to v hotovosti nebo kartou. Maximální hodnota jedné objednávky činí 10 000 polských zlotých.

   

  Jak objednávat po telefonu?

   

  1. Vypište si osmiciferná referenční čísla produktů, které chcete objednat.

   

  2. Zavolejte na číslo Objednávek přes telefon nejbližší prodejny Leroy Merlin. Telefonní číslo najdete také v levém dolním rohu účtenky.

  3. Sdělte poradci Leroy Merlin referenční čísla objednávaných produktů, jejich množství, místo a termín dodávky. Pokud jste držitelem karty DOM, uveďte také její číslo.

  4. V dohodnutý den dodávky vyzvedněte objednané zboží a zaplaťte řidiči nákup a náklady na dopravu.

   

   

   

 • Okamžitá doprava

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Okamžitá doprava

   Na rozdíl od standartní služby dopravy, která je dostupná v každém našem obchodě, okamžitá doprava Ti umožňuje dovoz nákupu ihned po jeho vykonání.

  Stačí tuto potřebu nahlásit obchodnímu zástupci a nákladní taxíky Ti budou okamžitě k dispozici. Pro získání bližších informací týkajících se okamžité dopravy, zavolej na informační linku obchodu, který Tě zajímá.

 • Organizace přepravy

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Organizace přepravy

  Nemusíš si dělat starosti s tím, jak převezeš zakoupené zboží. Zaručujeme Ti rychlé dodání na uvedenou adresu a obsluha našich obchodů Ti pomůže s naložením zakoupeného zboží.

  Ceny přepravy jsou odstupňované především podle vzdálenosti, do jaké je zboží vezeno. K dispozici máme dodávky pro zboží do 1,5 t a nákladní auta určená pro větší náklad. Bližší informace hledej v oddělení obsluhy klienta na území obchodu.

 • Pomoc při nakládání auta

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Pomoc při nakládání auta

   Neboj se, že budeš muset samostatně naložit zakoupené produkty do auta. V případě potřeby naši obchodní zástupci nebo pracovníci oddělení obsluhy klienta rádi pomohou!

 • Přesazování květin

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Přesazování květin

   Vyber si oblíbené květiny v našem obchodě, zvol efektní květináč pasující k Tvému okolí a my Ti zajistíme odpovídající podloží a přesadíme rostliny bez jakýchkoli dodatečných poplatků.

 • Rezervace produktů na přání

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Rezervace produktů na přání

   Každý produkt, který najdeš v našem obchodě, je možné si zarezervovat zaplacením 30% zálohy a vyzvednout v pro Tebe vhodném čase. V případě, že dané zboží nemáme v obchodě, ale je v naší nabídce, obstaráme Ti ho na stejném principu. Jestliže se rozmyslíš, zaručujeme Ti vrácení celé zálohy! Získáš jistotu nákupu a garanci ceny bez jakýchkoli závazků!

 • Testování žárovek

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Testování žárovek

   Díky naší službě můžeš na místě zkontrolovat funkčnost zakoupených žárovek a zářivek a zjistit, zda Ti vyhovuje jimi vyzařované světlo. Pamatuj na to, že teplé světlo vytváří atmosféru vhodnou k odpočinku a relaxaci, studené se zase skvěle hodí do pracoven a všude tam, kde potřebuješ světlo nejvíce se blížící dennímu. Z tohoto důvodu dobře vybrané osvětlení zlepšuje kvalitu každodenního života.

 • Vjezd autem do oddělení stavebnin

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Vjezd autem do oddělení stavebnin

   Pozastavuješ se nad tím, jak pohodlně přepravit velký a těžký stavební materiál z obchodu do auta? Zbytečně! V Leroy Merlin můžeš bez problémů vjet se svým vozidlem do oddělení stavebnin a rovnou z regálů vkládat zboží do auta.

 • Vyhotovení odhadu nákladů vybraných produktů

  Služby
  Usnadnění nakupování
  Vyhotovení odhadu nákladů vybraných produktů

   Jestli se pozastavuješ nad tím, kolik bude stát Tvoje investice, naši prodejci Ti pomohou vybrat nezbytné produkty a poté vyhotoví odhad nákladů. Díky této službě obdržíš jasnou informaci o cenách jednotlivých materiálů a celkové ceně investice. Leroy Merlin dodatečně garantuje stabilitu cen odhadů.