Hledej prodejnu ve Vašem okolí
  Nastavit moji polohu
  NEBO
  Vybrat
 • Váš zákaznický účet
 • Zaregistrujte se
 • Přihlaste se

Hotovostní půjčka

 S naší hotovostní půjčkou naberou tvoje plány reálných rozměrů. U nás je přístup k dodatkovým penězům pohodlný a levný.

Za každých půjčených 1000 zł zaplatíš pouze 12 zł měsíčně!

 

Výhody naší nabídky

 

·    S naší hotovostní půjčkou naberou tvoje plány reálných rozměrů. U nás je přístup k dodatkovým penězům pohodlný a levný.

Za každých půjčených 1000 zł zaplatíš pouze 12 zł měsíčně!

 

 

 

Výhody naší nabídky

 

 • pohodlí – minimum formálnosti
 • libovolný cíl – sám se rozhodneš, na co věnuješ získanou hotovost
 • minimální částka půjčky je 500 zł – možnost realizace drobných výdajů
 • maximální částka půjčky – 50 000 zł – jestli plánuješ větší investici
 • období půjčky do 72 měsíčních splátek – přizpůsobíš svým možnostem
 • stálé zúročení po celou dobu půjčky – zaručujeme jasná a srozumitelná pravidla od samého počátku
 •  možnost spojení svých a manželových příjmů – šance na vyšší hodnotu půjčky

 

Požadované dokumenty

 

Zveme Vás do úvěrového centra s:

 

 • občanským průkazem
 • dokumenty potvrzujícími stálý příjem

 

Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

 

 •  pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

 

Důchodci:

 

 • originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

Invalidní důchodce:

 

 • originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

 

Osoby provozující živnost:

 

 • potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

 

A také z níže uvedeného:

 

 • potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)
 •   daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):
  o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci
  o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty
 • výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)
 • statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem
 • statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem
 • účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

Také:

 • potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

A také:

 • potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

 

Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

 

 • platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

 

Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

 

 • informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.

 

Požadované dokumenty

 

Zveme Vás do úvěrového centra s:

 

·         občanským průkazem

·         dokumenty potvrzujícími stálý příjem

 

Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy:

 

·         pracovištěm vydané aktuální Potvrzení příjmů (obsahující dobu zaměstnání a výši platu za poslední 3 měsíce) nebo Potvrzení plátce dávky (1 dokument ne starší 3 měsíců) nebo výpis z bankovního účtu potvrzující příjem platu (1 dokument ne starší 3 měsíců).

 

Důchodci:

 

·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace důchodce.

Invalidní důchodce:

 

·         originál rozhodnutí o přiznání důchodu/poslední valorizace důchodu nebo legitimace invalidního důchodce a důvod vyplácení důchodu.

 

Osoby provozující živnost:

 

·         potvrzení o vpisu do živnostenského rejstříku, kopie nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie) nebo jiný dokument potvrzující fakt provozování živnosti (např. koncese).

 

A také z níže uvedeného:

 

·         potvrzení o příjmu za posledních 3 měsíce vydané finančním úřadem (originál)

·         daňové přiznání za poslední minimálně 3 měsíce potvrzené finančním úřadem (kopie):

o    přiznání k dani z příjmů fyzických osob – při úplném účetnictví a daňové evidenci

o    rozhodnutí finančního úřadu o výši daně z příjmu ve formě daňové karty na daný rok – u daňové karty

·         výpis (výtisk) z daňové evidence obsahující shrnutí příjmů, výdajů a zisků narůstající od počátku roku do posledního ukončeného měsíce daného roku včetně, podepsaný dlužníkem a účtovacím střediskem nebo účetním (jestliže je účetnictví prováděno účtovacím střediskem)

·         statistickou zprávu F01 podepsanou účetním a dlužníkem

·         statistickou finanční zprávu F02 za poslední uzavřený rok podepsanou účetním a dlužníkem

·         účtování zisků a ztrát za letošní rok podepsané účetním a dlužníkem

 

Také:

 

·         potvrzení vkladů sociálního a zdravotního pojištění za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z pojišťovny nebo Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného (v originále)

 

A také:

 

·         potvrzení o placení daně z příjmu za poslední 3 měsíce (dodržení termínů úhrad) nebo potvrzení z finančního úřadu o vyrovnání pojistného (v originále)

 

Osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti:

 

·         platební příkaz nebo potvrzení o vlastnictví hospodářství, a také poslední stvrzenka o úhradě sociálního pojištění nebo potvrzení z Úřadu sociálního zabezpečení o vyrovnání pojistného

 

Osoby získávající příjem z jiných zdrojů:

 

·         informace o potřebných dokumentech je možné získat na zákaznické lince 801 700 207, 71 79 97 007 nebo v úvěrovém centru Leroy Merlin.